Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelsearbeid

Prosjekt nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

«Hvordan styrke barn og unges trivsel og tilhørighet til Sør-Varanger for å bedre helse både fysisk, psykisk og sosialt?» Dette er tittelen på det treårige prosjektet som Sør-Varanger kommune har vært en del av.  

Målsetningen med prosjektet har vært følgende:

  • Bedre kvalitative utfordringsoversikter på folkehelseområdet som kunnskapsgrunnlag for kommunale plan- og beslutningsprosesser.
  • Bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om hvordan barn og unge har det i lokalsamfunnet.
  • Utvikling av kvalitative og kvantitative metoder i medvirkningsarbeidet.
  • Kompetansebygging med regionale utdanningsinstitusjoner om nærmiljø og lokalsamfunnskvaliteters betydning for folkehelse.
  • Kommunalt samarbeid på tvers av enheter og tjenester har skapt tradisjon for og forståelse for, folkehelsearbeid.

 

 

                                                          

Folkehelsearbeid

folkehelse bilde til generelt

En av de viktigste ressursene i vårt lokalsamfunn er befolkningens helse. Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeid handler om å legge til rett for, og fremme befolkningens helse og trivsel, samt redusere faktorer som har negativ innvirkning.