Se kart over alle løypene her.

 

Presisering av hver enkelt løypebeskrivelse:

Løypenr.

Løypebeskrivelse

Status

Dato

22

Veien fra FV 886 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell

Sideløype: Fra Korpfjelløypa nord for Tårnfjellet - over Tårnelva like ovenfor brua - nedenfor Tårnhallen og mot nordøst over mot Bestemorshaugen - over FV 886 og rundt Rognli og over til Dammusjavri - langs Dammusjavri til løype 21 ved Vintervollen

 

Åpen

09.12.2019

​08.01.2020

7

Fra Langfjordbrua, Sandnes opp Telegrafdalen til Ongajärvi. Videre over vann 184 og mot V-NV til Midtfjordsvann (175) – mot vest og nord langs småvann til vann 168 – nord for høyde 214 og mot NV til kraftlinja - mot vest langs kraftlinja og over Munkelva til løype 6

Åpen

03.12.2019

10.01.2020

21

Langs FV 886 Vintervollen til parkeringsplass Holmvann. Fra Holmvann videre helt ut til kaia i Grense Jakobselv. Fra Bjørnstad langs den gamle snowmobilveien til sørenden av Holmsjøen

Delvis åpen

13.11.2019

21.02.2019

14

Fra parkeringsplass ved Fv 885 vis-à-vis Gjøkhotellet - vest for fylkesveien frem til Gjøkåsen grensestasjon - langs skogsbilvei til Grensefoss - langs forsvarets utrykningvei så langt den går og helt opp til Treriksrøysa

Åpen

17.01.2020

15

Fra Nesheim på Kjerringsnes - langs Kjerringsnesveien til Fv 885 - over fylkesveien til løype 14 vis-à-vis det gamle Gjøkhotellet

Åpen

17.01.2020

8

Fra løype 9 på Langfjordvannet på Strand - over Mosemyra til Sagvannet, over Sagvannet til Lunevika.

Avstikker: Nordover på Sagvannet til Sauholmen

Åpen

04.12.2019

13

Fra parkeringsplass ved Fv 885 ved Hauge og langs skogsbilvei til Lille Spurvvann - videre over Store Spurvvann til nordenden av vannet

Åpen

17.12.2019

10

Fra Pasvikelva ved grensemerke 161 (løype 12) mot vest over Bjørnsundveien - sør for Furulund - over Skoltevasshøyda til Strandkrysset - over Rv. 885 og langs sørsiden av veien til Strand fram til skogsbilvei - langs skogsbilveien til Finnstumoen og videre etter veien til den slutter ved lille Sameti.

Avstikker: Fra Skoltevasshøyda til caravanplass ved Haukereiret.

Sideløype: Fra Pasvikelva ved Stenbakk (løype 12) - nordøstover langs bekk (Djuposen) - over Rv. 885 ved Øverli - langs Sametiveien

Delvis åpen

16.01.2020

9

På Langfjordvannet. Fra løype 9 på Langfjordvannet, langs den gamle kjøreveien fra Tjæredalen - langs foten av Rauhalamoen i vestkant av myrdraget - på vestsiden av Johaugen og fram til Veståsvegen

Åpen

04.12.2019

1

Fra nedre Neiden ved Bødkerbekken til Storbukt og Valen. Videre helt ut til Strømsnes

Åpen

06.12.2019

11

Fra løype 12 ved Pasvikelva over Fv 885 ved Sametibrua, videre over Markina til Malbekkvann og videre frem til Lille Rørvann

Åpen

09.12.2019

12

På norsk side av Pasvikelva langs grenseløypa fra Harefoss opp til Utnes (gmr 133) Videre til Stenbakk, Melkefoss og opp til Skogfoss og gmr 97. Til Kobbfossnes, på land og over Hasseltjern, videre langs grenseløypa på elva til Steinstrykan og gmr. 65. Videre går løypen opp til Steinneset gmr.59. Fra Steinneset langs grenseløypa på elva opp til Nesheim og løype 15

Avstikkere:

Fra parkeringsplass ved Bekkevoll.

Fra Utnes til Pasvikdalens Villmarkssenter.

Fra starten av Nordvestbukta opp til Skogly og inn til bebyggelsen i Vaggetem (på Vaggetemvannet).

Delvis åpen

14.01.2020

​25.01.2019

​21.02.2019

 

5

Fra krysningspunkt med løype 4 på Enaremyra, sørover langs den gamle vinterveien til krysningpunkt løype 6. Over Bordebekken og Munkelva – opp på østsida av Biekkanjohka – fram til Gjeddevann og videre langs den gamle vinterveien fram til Husvann og over Husvann

Åpen

09.01.2020

 

6

Fra Munkelv bru opp til Enaremyra og løype 5

Åpen

07.01.2020

4

Fra Neiden Fjellstue langs grøft over Fv 893 til E6 på sørsiden av Neidenelven Turisthotell. Videre over veien og etter Neidenelven til Myrland. På land fra Myrland ned til Mikkelsnes og videre over til Bødkerbekken og løype 1. Sideløype: til riksgrense Finland

Åpen

06.01.2020

 

3

Fra Veinesveien i Øvre Neiden langs vestsida av Ferdesmyra og sør for Reinbogfjell til Trangdalsvannet og til starten av Førstevann. Videre over hele Førstevann og til Stabburvann og ned Flomelva til løype 2 ovenfor E6 ved Bugøyfjord

Åpen

03.01.2020

15.01.2020

17

Fra kommunal vei i Ropelv - om lille og store Ropelvvann til kommunal vei i Johannesdalen

Sideløype: Fra Jakobsnes langs kommunal vei (Ropelvveien) til parkeringsplass ved Rundvann og videre frem til store Ropelvvann

Åpen

05.12.2019

2

Ovenfor E6 ved Flomelva i Bugøyfjord – mot sør ovenfor bebyggelsen – krysser Klokkerelva og E6 ved Állejeaggi – Čearretjavri - over Jeristanvann til Storbukt 

Åpen

23.12.2019

20

Fra Lanabuktveien til nordenden av Småstrømvann.

Sideløype: Opp Gangasdalen og over til løype 21 ved FV886

Delvis åpen

08.01.2020

02.02.2019

18

Fra parkeringslomme ved Fredheim (Pikevann) til Sollia og videre i nordlig retning til Jungajærvi og inn på løype 17 på store Ropelvvann

Åpen

16.12.2019

16

Fra Tyttebærsletta vestover, nord for Gressholmvannet, herfra sørvestover sør for høyde 198 m o.h., videre nordvestover via vann 154 m o.h., til Gaganbojávri, Marivann og Hornvann. Det går en forgreinin av løypa fra Marivann ned langs Maribekken og frem til riksvegen i Maribukta. I henhold til ny løypeforskrift 1.jan 2020 åpnes løypenr. 1 fra Marivatnet og ut til Mikkelsbukta  

Åpen

23.12.2019

​14.01.2020

19

Fra Kjerrisnes fram til Myggvann

Åpen

20.12.2019