Erfaring har vist at det kan være usikkerhet rundt hvordan man kan komme i kontakt med barneverntjenesten, når man bør ta kontakt og kanskje hva barnevernet gjør. På vår oppdaterte hjemmeside Barnevernet - Sør-Varanger kommune finner man den informasjonen man trenger. Her kan man finne nyttig og god informasjon om barnevernet for både barn og unge, foreldre/foresatte, samt informasjon om opplysningsplikt/meldeplikt, hvem dette gjelder og når man har opplysningsplikt og meldeplikt til barnevernet.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle en riktig god og smittefri påske :-)

Med vennlig hilsen

Alle oss i Sør-Varanger Barneverntjeneste