Overtakst kan begjæres av vedkommende skatteyter eller av formannskapet innen 6 uker fra utleggelse av skattelista, det vil si innen 22.03.21. Begjæringen sendes Sør-Varanger kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 406, 9915 Kirkenes eller via kommunenes søknadsportal.

Bolig og Næringseiendommer.pdf

Delvis fritak § 5.pdf

Fritak § 7.pdf

Fritak §5.pdf

Fritidseiendommer.pdf