Fyller du ett av disse kriteriene skal du i 14 dagers hjemmekarantene

Personer som har vært utenfor Nord-Norge

Du som har vært i Russland etter 27.02.2020

Du som har vært i nærkontakt med personer med påvist Koronasmitte

 

Fyller du disse kriteriene skal du være i hjemmeisolasjon

  • De som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus
  • De som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for covid-19

 

Slik skal du forholde deg i hjemmekarantene og hjemmeisolasjon

Tiltak ved hjemmekarantene 

Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det betyr: 

  • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
  • Du skal ikke ta offentlig transport.
  • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
  • Du  bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
  • Du  kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
  • Du bør være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.
  • Selv om du i karantenetiden utvikler symptomer og testes for covid-19 med negativt prøvesvar, vil karantenetiden ikke forkortes.

Helsepersonell som skal inn til personer i hjemmekarantene kan følge basale smitteverntiltak og trenger ikke å følge spesielle råd for beskyttelse så lenge ingen i husstanden har symptomer på infeksjon.

Tiltak ved hjemmeisolering

Hjemmeisolering innebærer at pasienten holder seg hjemme. Helsepersonell som skal besøke pasienter som er hjemmeisolert skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet under tiltak i primærhelsetjenesten. Dette gjelder også om helsepersonell skal besøke andre i samme husstand til hjemmeisolerte pasienter. Se lenke til pasientråd nederst på denne siden.

Her finner du utfyllende informasjon om karantene og isolasjon

 

Dette er regelverket for deg som er i hjemmekarantene: 

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

 

Det gjelder egne regler for helsepersonell og kritisk personell. Disse reglene finner du her 

 

Dommere, offentlig oppnevnte forsvarere, bistandsadvokater,  aktorer, prosessfullmektiger i sivile saker og sakkyndige som lagmannsretten anser det nødvendig å ha fysisk til stede i rettssalen for at saker skal kunne behandles har gydig unntak fra lokale karantenebestemmelser.