forside_666x805
Vedtatte planer
KUNNGJØRING AV VEDTAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 er nå vedtatt. Sør-Varanger kommunestyre vedtok kommuneplanen i møte 14.02.18, sak 020/18, (planID 2030-2004105). Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 11-15.   Vedtatt kommuneplan er straks bindende for framtidig arealbruk.

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte kommuneplan kan leses her: Kommuneplanens arealdel 2018-2030

 

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes.

 

 

 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

 

 

 

 

 

Plan- og utviklingsavdelingen

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.