Kransnedleggelse på Minnemerke over de falne sovjetiske soldater

Tid: fredag 25. oktober 13:45