Frigjøringskafè

Kl. 11.00 Opning utstilling "Murmansk dager i Finnmark"
Kl. 11.15 Historielaget: Foredrag med Dr. Ruth Sindt "Kvinner og krig"
Kl. 12.00 Skolekoret på Kirkenes Barneskole ved Ingunn Bye
Kl. 14.00 Folkemusikk ved ensemble "Lyubava"
Kl. 14.00 Workshop "Murmansk dager i Finnmark"
Kl. 16.00 Konsert: Roman Sokolov

Arrangør: SVK
: Samfundshuset
Tid: fredag 25. oktober 11:00