Kransnedleggelse på Monumentet over Partisanhjelperne

: Monumentet over Partisanhjelperne ved Skytterhusfjellet
Tid: onsdag 23. oktober 17:00