Valglokalet er betjent slik:

  • 12. - 18. august kl. 10:00 - 15:00 (mandag-fredag)
  • 19. - 30. august: Kl. 09:00 - 15:00 (mandag-fredag)
  • Lørdag 31. august: Kl. 10:00 - 15:00
  • 2. - 4. september: Kl. 09:00 - 15:00
  • Torsdag 5. september: Kl. 09:00 - 17:00
  • Fredag 6. september: Kl. 08:00 - 12:00