Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo Barentsdagene 2016

Barentsdagene 2016 er under planlegging. Klikk her for å følge med på hva som skjer.

Barents Spektakel 2016

Barents Spektakel har nå lansert et interessant og omfattende program for festivalen 2016, med tema "Rthinking location" som grunnlag for konserter, kunstutstillinger, seminarer og åpen debatt i Kirkenes og Nikel - i perioden 10.-14. februar 2016. (Programmet er på engelsk)  

Du er her: Forsiden | Vedtatt reguleringsplan for Tangenveien 3A

Kunngjøring

Vedtatt reguleringsplan for Tangenveien 3A

I medhold av Plan- og bygningsloven (PBL85) § 27-2 har Sør-Varanger kommunestyre i møte 20.10.10 saknr 75/10 vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse;
”reguleringsplan for Tangenveien 3A”

 

Området er iht. PBL § 25, regulert til følgende;
Byggeområder
- boligbebyggelse
 

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.
Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Plandokumentene finner du under: 

Kunngj%C3%B8ring+av+vedtatt+reguleringsplan.pdf  

planbeskrivelse+20.10.10.pdf  

bestemmelser+20.10.10.pdf  

PLANKART+201010.pdf  

Tangen+3+tegnforkl.pdf  

 

 

Tips en venn shareon print.png
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS