Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Logo tilskyddsportalen - lokale lag og foreninger

Sør-Varanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at både kommunen selv og kommunens lokale lag og foreninger gis tilgang til portalen.

Logo Varsling24

Kommunen har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendelser. NB! De som har telefonabonnement som ikke er knyttet til din hjemmeadresse, må selv registrere seg som mottaker av slike relevante meldinger på www.varslemeg.no I løpet av mars 2014 tar Sør-Varanger kommunes beredskapsorganisasjon sikte på å gjennomføre en konkret øvelse i bruk av løsningen..

Du er her: Forsiden | Vedtatt reguleringsplan for Tangenveien 3A

Kunngjøring

Vedtatt reguleringsplan for Tangenveien 3A

I medhold av Plan- og bygningsloven (PBL85) § 27-2 har Sør-Varanger kommunestyre i møte 20.10.10 saknr 75/10 vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse;
”reguleringsplan for Tangenveien 3A”

 

Området er iht. PBL § 25, regulert til følgende;
Byggeområder
- boligbebyggelse
 

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.
Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Plandokumentene finner du under: 

Kunngj%C3%B8ring+av+vedtatt+reguleringsplan.pdf  

planbeskrivelse+20.10.10.pdf  

bestemmelser+20.10.10.pdf  

PLANKART+201010.pdf  

Tangen+3+tegnforkl.pdf  

 

 

Tips en venn shareon print.png
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS