Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Vedtatt reguleringsplan for Tangenveien 3A

Kunngjøring

Vedtatt reguleringsplan for Tangenveien 3A

I medhold av Plan- og bygningsloven (PBL85) § 27-2 har Sør-Varanger kommunestyre i møte 20.10.10 saknr 75/10 vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse;
”reguleringsplan for Tangenveien 3A”

 

Området er iht. PBL § 25, regulert til følgende;
Byggeområder
- boligbebyggelse
 

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.
Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Plandokumentene finner du under: 

Kunngj%C3%B8ring+av+vedtatt+reguleringsplan.pdf  

planbeskrivelse+20.10.10.pdf  

bestemmelser+20.10.10.pdf  

PLANKART+201010.pdf  

Tangen+3+tegnforkl.pdf  

 

 

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS