Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Varsel om oppstart av planarbeid for reiselivsbedrift Tour Grense Jakobselv gnr 34, bnr 39

Varsel om oppstart av planarbeid for reiselivsbedrift Tour Grense Jakobselv gnr 34, bnr 39

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid, detaljregulering for:

REISELIVSBEDRIFT TOUR GRENSE-JAKOBSELV, eiendom gnr. 34, bnr. 39 i Sør-Varanger kommune
Planavgrensning Tour Grense jakobselv  .png
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På oppdrag av Tour Grense-Jakobselv AS skal Rambøll utarbeide detaljregulering for ovennevnte eiendom som er lokalisert i Grense-Jakobselv. Planområdet er på ca 278 dekar med planavgrensning som vist på kartutsnittet. Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av reiselivsbedrift. For mer informasjon om planarbeidet henvises det til kunngjøringen på hjemmesiden til Sør-Varanger kommune (www.svk.no).

Kommunen har vurdert planarbeidet i forhold til forskrift om konsekvensutredning og funnet at det ikke er konsekvensutredningspliktig (jf. politisk behandling UFPS 16.02.2012 sak 028/12).
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig til:
Rambøll, Postboks 83, 9811 Vadsø eller e-post: vadso@ramboll.no innen 23. april 2012.
Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos Rambøll v/John Njarga, telefon 478 38 244, e-post:john.njarga@ramboll.no.

 

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS