Kommunevåpen - En grensesprengende kommune

UHT Finnmark Logo (4)_150x52.jpg"Utvilkingsenter for hjemmetjenester" er  i Finnmark etablert i Sør-Varanger kommune. 
Det er etablert av Helsedirektoratet som sted i Finnmark med større fokus på forskning  og utvikling i hjemmetjenesten. (Les mer om prosjektet 
her)

Prosjektleder: Katrine P. Strønen - Fagutvikler: Trond Bernhardsen. 
    Besøksadresse: Kongenensgt. 10 A (Eldresenteret),
    Postadresse: Sør-Varanger kommune, Undervisningshjemmetjenesten / UHT, Boks 406, 9915 Kirkenes 


Tildelingskontoret og koordinerendeenhet i ferietiden

I perioden 29.06.15 – 24.08.15 vil det grunnet ferieavvikling være redusert bemanning på kontoret.

I uke 30 og 31 er åpningstiden fra kl. 10.00 til 14.00.

2015-06-24

"Pårørendeskole" starter i mai 2015

Pårørendeskole gir støtte i omsorgen

Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med demens.
Sør-Varanger kommune ved Demensforening, Demensteam og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark starter "Pårørendeskole" i mai 2015 - hvor pårørende kan få kunnskap om demens og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
 

2015-04-16
Eldrekor

Eldrekor - noe for deg?

Hvor:  Eldresenteret, Kongensgate 10A

Når:    Torsdager kl. 11-12, med påfølgende kaffepause (Obs: ny dag)

Påmelding ikke nødvendig, bare møt opp!

2014-01-17
Eldrekor

Eldrekor – noe for deg?

Vi vil med dette invitere deg til vårt eldrekor som er i etableringsfasen. Vi i Utviklingssenter for hjemmetjenester Finnmark har lyst til å starte et kor for eldre.

2014-01-06
Illustrasjonsbilde - demens

Er du pårørende eller nær venn til en person som har demenssykdom?

Pårørendeskolen starter 22.oktober kl. 19:30 på Eldresenteret

Demensteam i Sør-Varanger, Sør-Varanger Demensforening og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark starter Pårørendeskole 22.oktober! Pårørende får kunnskap om demens og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Sigurd Sparr skal ha et innlegg om demenssykdommer 1.samling.

Meld deg på snarest.

2013-10-09
Illustrasjonsbilde ingress - demens

TV-aksjonen 2013 (NRK) høsten 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens.

Gjennom TV-aksjonen NRK 2013 skal Nasjonalforeningen for folkehelsen styrke tilbudet til mennesker med demens og deres nærmeste.
Demens er en nådeløs sykdom, men med hjelp og aktivitet kan de gode dagene bli flere og bedre. Vi kan skape flere dager der personen med demens mestrer dagligdagse oppgaver. Flere dager med mulighet til å gjøre aktiviteter de likte å gjøre før og finne fram til minnene fra et langt liv som sykdommen stjeler.

Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen demenssykdom. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles.

2013-05-22
UHT - Bevegelse fra hjertet - bilde

Utviklingshjemmetjenesten i Finnmark

"Bevegelse fra hjertet"

17 ansatte og 1 politiker fikk torsdag 29.november grunnopplæring i Bevegelse fra hjertet.
BFH er en metode som benytter dans, bevegelse, musikk, sang og berøring i kommunikasjon med mennesker med demens. Metoden tilpasses den enkelte og kan derfor også brukes av alle personer som har glede av nærhet og musikk.
2012-12-06
Illustrasjonsbilde - Etisk refleksjon

”Etisk refleksjon” – et e-læringsprogram for å heve den etiske kompetansen

Hverdagen i helse- og omsorgstjenestene i kommunen består av en rekke utfordringer som krever godt etisk skjønn. E-læringsprogrammet ”Etisk refleksjon” tar opp noen etiske utfordringer og dilemma, og programmets mål er å øke bevisstheten rundt etiske utfordringer og å stimulere til etisk refleksjon. E-læringsprogrammet er gratis.
Du finner det her.
2012-10-12
Illustrasjonsfoto  fra samling om etisk kompetanseheving

Utviklingshjemmetjenesten

Samarbeid om etisk kompetanseheving

UHT Finnmark og Sør-Varanger kommune deltar i 6. pulje i prosjektet fra Kommunenes Sentralforbund "Samarbeid om etisk kompetanseheving".
Prosjektet er forankret i Stortingsmelding nr 25 "Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer" og i avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenestene 2006 - 2010 mellom regjeringen og kommunesektoren ved KS.
2012-10-08
UHT Finnmark

Bedre munn- og tannhelse for brukerne i hjemmetjenesten

Munnen regnes som et ”privat” område og det kan være vanskelig å tilby eller be om hjelp til munnstell. Stadig flere har egne tenner og ønsker å beholde sine tenner livet ut. Ved økt kunnskap og daglig munn- og tannstell, vil flere kunne beholde tennene sine og forebygge sykdom og skade i munnhulen.
2012-08-23

Internt utviklingsprosjekt

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark - UHT (Prosjekt)

Sør-Varanger kommunes er etablert av Helsedirektoratet som "Utviklingssenter for hjemmetjenester" i Finnmark, med større fokus på forskning og utvikling i hjemmetjenesten.

2010-08-13
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS