1. Kulturmidler – kulturorganisasjoner                                              175 000         

2. Kulturmidler– idrett                                                                       245 000                               

3. Tilskudd til lagseide idrettsanlegg

og grendehus                                                                                    98 000                       

4. Tilskudd til oppkjøring av lysløyper

og turløyper                                                                                      42 000                       

5. Tilskudd til kulturarrangement:                                                     56 000                        

6. Tilskudd til idrettsarrangement                                                     84 000     

I tillegg er det satt av en pott til fri disposisjon for Utvalg for levekår på kroner 250 000 som det kan søkes på uavhengig av søknadsfrist.

Nytt av året er at funksjonshemmedes organisasjoner gis anledning til å søke om kultur- og idrettsmidler på lik linje med andre. Idrettslag som gir tilbud til funksjonshemmede vil etter søknad kunne gis ekstra midler.                 

7. Fri disposisjon til Utvalget for levekår:                                          250 000

                       

Søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside www.svk.no – Søknader og Skjema - Søknadssenter, eller hentes på Sørviskontoret, Rådhuset.

Søknadsfrist: 15. april 2017

Merk: Søknader om Kulturmidler – idrett, samt søknader om tilskudd til idrettsarrangement behandles av Idrettsrådet og skal sendes til Sør-Varanger Idrettsråd, Pb 66. 9914 Bjørnevatn, eller elektronisk til sor-varanger.i.r@outlook.com

Øvrige søknader sendes til Sør-Varanger kommune. Pb 406. 9915 Kirkenes, eller elektronisk til postmottak@sor-varanger.kommune.no

Spørsmål kan rettes til enhetsleder for kultur og fritid, Harald Sørensen, 78 97 17 90 eller mob 918 14 958/hso@svk.no,