Utvalg for Plan og Samferdsel behandlet planforslaget for endring i møte 23.05.17, sak 030/17.

Planendringen gjelder i hovedsak fradeling av eksisterende hytte til egen eiendom. Naustområdet utvides noe og det tillates opparbeidet en sti til naustområdet.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn på WWW.svk.no (planportalen) og ved Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes, frem til 31.07.17.

Eventuelle merknader til planendringen sendes til postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 31.07.17.

Vennligst oppgi vår referanse: 16/83

Plan- og utviklingsavdelingen

Planbeskrivelse til endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017.pdf

Planbestemmelse til endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017.pdf

Plankart til endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017.pdf

ROS- analyse til endring av detaljregulering for Rambergneset 11.05.2017.pdf

SAKSFRAMLEGG TIL PLANFORSLAG FOR ENDRING AV DETALJEREGULERING FOR RAMBERGNESET.pdf