Gjennom sitt virke med integrering, kvalifisering, bosetting og mottak av flyktninger og asylsøkere har Mikkola bidratt til at Sør-Varanger kommune kan fremstå som en god bosettningskommune med høy fagkompetanse. Torsdag var rådmannen tilstede da Solbjørg ble takket av i flyktningstjenesten med kaffe, kake, taler og sang. 

Solbjørg 2.JPGI nyere tid hadde Mikkola en essensiell rolle da verdens øyne ble rettet mot Sør-Varanger, og over 5000 asylsøkere kom til vår kommune. Mikkola viste i en ekstraordinær situasjon tro på at man med krefter i egen organisasjon, tro på at i et samarbeid med politiet, hjelpeorganisasjoner, næringsliv og lokalsamfunnet ville klare det. Som leder av Fjellhallen transittmottak, hvor flere tusen asylsøkere ankom, viste Mikkola med sin integritet og kunnskap at Sør-Varanger kommune og Sør-Varanger-samfunnet var beredt til å takle det uforutsette.

Sør-Varanger kommune vil takke Solbjørg Mikkola for 30 års tjeneste for oss. For 30 år i et arbeid med å hjelpe andre mennesker.

Tusen takk for jobben som har vært gjort, og vi avslutter med de samme ord som Statsministeren brukte da hun nevnte Solbjørg Mikkola i sin nyttårstale for året 2015: Med medmenneskelighet, respekt og samarbeid.

Takk Solbjørg.