Delegasjonsreglementet er det øverste dokumentet for deling av makt og myndighet mellom folkevalgte og rådmannen. I Sør-Varanger kommune er, som i øvrige kommuner, det normalt at rådmannen har myndighet til å foreta omorganisering og prioritere budsjett etter de rammene som er satt av kommunestyret. 

Den politiske virksomheten er organisert rundt kommunestyret, formannsskapet, utvalg for levekår og utvalg for plan og samferdsel. Formannsskapet innstiller til kommunestyret eller vedtar alle saker av økonomisk eller overordnet strategisk betydning. Formannsskapet kan også gjøre haste-vedtak hvis det ikke er praktisk mulig å innkalle kommunestyret. Utvalg for levekår har ansvar for oppvekst- og helsesektoren, mens utvalg for plan og samferdsel har ansvar for plansaker, reguleringssaker og samferdsel. Kommunestyret har 27 medlemmer, formannskapet har 9 medlemmer og utvalgene har 5 medlemmer.