Se oversikt løypekart

Scooterløyper som er åpnet for kjøring sesongen 2016 - 2017:

Løype nr.

Løypebeskrivelse

Åpnet

1

Åpnet: Fra nedre Neiden ved Bødkerbekken til Storbukt , Valen og Strømsnes

12.12.16

2

Åpnet: Ovenfor E6 ved Flomelva i Bugøyfjord – mot sør ovenfor bebyggelsen – krysser Klokkerelva og E6 ved Állejeaggi – Čearretjavri - over Jeristanvann til Storbukt 

13.12.16

30.01.17

3

Åpnet: Fra Veinesveien i Øvre Neiden langs vestsida av Ferdesmyra og sør for Reinbogfjell til Trangdalsvannet til Førstevann, videre over Stabburvann og ned Flomelva til løype 2 ovenfor E6 ved Bugøyfjord

19.01.17

4

Delvis åpnet: Fra Neiden Fjellstue langs grøft over Fv 893 til E6 på sørsiden av Neidenelven Turisthotell. Sideløype til riksgrense Finland

03.01.17

5

Åpnet: Fra krysningspunkt med løype 4 på Enaremyra, sørover langs den gamle vinterveien til krysningpunkt løype 6

03.01.17

6

Åpnet: Fra Munkelv bru opp til Enaremyra og løype 5

03.01.17

7

Åpnet: Fra Langfjordbrua, Sandnes opp Telegrafdalen til Ongajärvi og videre over vann 184 og mot V-NV til Midtfjordsvann (175) – mot vest og nord langs småvann til vann 168 – nord for høyde 214 og mot NV til kraftlinja - mot vest langs kraftlinja og over Munkelva til løype 6

07.12.16

03.01.17

8

Åpnet: Fra løype 9 på Langfjordvannet på Strand - over Mosemyra til Sagvannet, over Sagvannet til Lunevika.

Avstikker: Nordover på Sagvannet til Sauholmen

06.01.17

9

Åpnet: På Langfjordvannet. Fra løype 9 på Langfjordvannet, langs den gamle kjøreveien fra Tjæredalen - langs foten av Rauhalamoen i vestkant av myrdraget - på vestsiden av Johaugen og fram til Veståsvegen

06.01.17

10

Åpnet: Fra Pasvikelva ved grensemerke 161 (løype 12) mot vest over Bjørnsundveien - sør for Furulund - over Skoltevasshøyda til Strandkrysset - over Rv. 885 og langs sørsiden av veien til Strand fram til skogsbilvei - langs skogsbilveien til Finnstumoen og videre etter veien til den slutter ved lille Sameti.

Avstikker: Fra Skoltevasshøyda til caravanplass ved Haukereiret.

Sideløype: Fra Pasvikelva ved Stenbakk (løype 12) - nordøstover langs bekk (Djuposen) - over Rv. 885 ved Øverli - langs Sametiveien

08.12.16

06.01.17

24.01.17

11

Åpnet: Fra løype 12 ved Pasvikelva over Fv 885 ved Sametibrua, videre over Markina til Malbekkvann og videre frem til Lille Rørvann

31.01.17

13

Åpnet: Fra parkeringsplass ved Fv 885 ved Hauge og langs skogsbilvei til Lille Spurvvann - videre over Store Spurvvann til nordenden av vannet

04.01.17

14

Åpnet: Fra parkeringsplass ved Fv 885 vis-à-vis Gjøkhotellet - vest for fylkesveien frem til Gjøkåsen grensestasjon - langs skogsbilvei til Grensefoss - langs forsvarets utrykningvei så langt den går og helt opp til Treriksrøysa

02.12.16

15

Åpnet: Fra Nesheim på Kjerringsnes - langs Kjerringsnesveien til Fv 885 - over fylkesveien til løype 14 vis-à-vis Gjølhotellet

09.12.16

16

Åpnet: Fra Tyttebærsletta vestover, nord for Gressholmvannet, herfra sørvestover sør for høyde 198 m o.h., videre nordvestover via vann 154 m o.h., Gaganbojávri, Marivann, Hornvann

25.01.17

17

Åpnet: Fra kommunal vei i Ropelv - om lille og store Ropelvvann til kommunal vei i Johannesdalen

Sideløype: Fra Jakobsnes langs kommunal vei (Ropelvveien) til parkeringsplass ved Rundvann og videre frem til store Ropelvvann

10.01.17

18

Åpnet: Fra parkeringslomme ved Fredheim (Pikevann) til Sollia og videre i nordlig retning til Jungajærvi og inn på løype 17 på store Ropelvvann

10.01.17

19

Åpnet: Fra Kjerrisnes fram til Myggvann

26.01.17

20

Åpnet: Fra Lanabuktveien til nordenden av Småstrømvann.

Sideløype: Opp Gangasdalen og over til løype 21 ved FV886

16.01.17

21

Åpnet: Langs FV 886 Vintervollen - Kaia i Grense Jakobselv fra Bjørnstad langs den gamle snowmobilveien til sørenden av Holmsjøen. 

29.11.16

31.01.17

22

Åpnet: Veien fra FV 886 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell

Sideløype: Fra Korpfjelløypa nord for Tårnfjellet - over Tårnelva like ovenfor brua - nedenfor Tårnhallen og mot nordøst over mot Bestemorshaugen - over FV 886 og rundt Rognli og over til Dammusjavri - langs Dammusjavri til løype 21 ved Vintervollen

25.11.16

16.01.17

Se løypeforskrift:  http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2010-12-20-1690