Ansvar

Rådmannen er den øverste administrative lederen i Sør-Varanger kommune og har det utøvende ansvaret for de politiske vedtak som kommunestyret og andre politiske utvalg gjør. Det er kommunestyret som ansetter rådmannen, mens rådmannen selv ansetter alle medlemmene av rådmannens ledergruppe.

Rådmannens ledergruppe består av:

Rådmannens ledergruppe har følgende oppgaver:

  • Overordnet ledelse.
  • Politisk premissgiver og kontakt.
  • Legge den langsiktige kursen, overordnede mål og strategier.
  • Organisere virksomheten.
  • Sørge for god utnyttelse av ressursene.
  • Utøve sermonier.
  • Koordinering, samordning, samhandling og drøfting av strategiske valg.
  • Vurdering av løpende drift basert på case.
  • Innspill til temaer for drøftelse i de andre møtene.
  • Delta i politiske råd og utvalg.

Rådmannens ledergruppe møter også i lederforum som er et fast møte med enhetslederne i kommunen.