Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN | Under utvikling - for forfattere: | Psykososialt kriseteam i Sør-Varanger kommune

Tjenestebeskrivelse

Psykososialt kriseteam i Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune kriseteam ledes av kommuneoverlegen og består forøvrig av sogneprest, ledende helsesøster, leder psykisk helsetjeneste, fastlege, sosialleder og politistasjonssjef i Sør-Varanger.

Teamet har som oppgave  å skaffe oversikt over de som er rammet ved kriser, ulykker eller katastrofer.

Gruppen kartlegger behov, omfang og tilgjengelige ressurser for hjelp og sørger for at de som er rammet får nødvendig oppfølging.

Teamet kan kontaktes dersom det er behov for hjelp med psykososial oppfølging ved akutte kriser og katastrofer utover den hjelp som gis av det ordinære hjelpeapparatet.
 
Kriseteamet kan nås ved å ringe en av teamets medlemmer eller legevakten: + 47 78 99 11 10.
 
Medlemmene i teamet har ikke beredskapsvakt. Tilgjengeligheten kan derfor variere for hvert enkelt medlem.
 
For ytterligere informasjon om kriser og katastrofer se: www.kriser.no
 
 
Mona S. Søndenå
Kommuneoverlege
Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS