Program Samefolkets dag 2018

20. januar-18. februar - Saviomuseet:  Besøk Per Savio og Ole Must sin fangtshytte på Sydpolen

1. februar – 30. februar - Sør-Varanger bibliotek: Utstilling av duodjiprodukter av elever på 10. trinn, Kirkenes ungdomsskole. Utstillingen er laget av elever ved visuelle kunstfag, kulturskolen.

5. februar - Kirkenes kirke kl 18.00. Filmen Sameblod vises. Panelsamtale etterpå med Cecilie Hansen, Christina Henriksen, Ellen Katrine Hætta og Tove-Lill Labahå Magga.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. februar – Samefolkets dag

10.00-18.00: Ä´vv Skoltesamisk museum i Neiden

Utstilling «Skoltelandet» og kunstutstilling «Feltarbeid» av Kristin Tårnesvik. Gratis inngang.

6. februar kl 13.00: Saviomuseet:  Utstillingsåpning  «Ringen» av fotokunstner Bente Geving

13.00-17.00: Salg av Biđus på Centrum kafe

 

Offisielt program på Samfundshuset fra 17.00-19.30

Åpning ved komiteleder Gry Nilsen Aaker

Fossekallen

Mii Juoigat – Vi Joiker (elever i grunnskolen og unge musikere fra kulturskolen, Berit Alette Mienna og Halvdan Nedrejord.)

Ungdomsappell v/ Tove Lise Kristiansen Lavde

Hilsen fra varaordfører Lena Norum Bergeng

Kaffe og kaker

Tale for dagen av Venke Tørmænen

Loddsalg

Gàktiwalk

 

 

 

19.30: Samisk Gudstjeneste i Kirkenes kirke

------------------------------------------------------------------------------------------------

7. februar: Grenselandmuseet/Saviomuseet kl 12.00 : Inne og utearrangement for SFO-elever.  Gamme, bål, lassokasting, reinbuljong. For påmeldte.

8. februar: Saviomuseet kl 18.00 Generasjonskveld/familiekveld med fotokunstner Bente Geving