Montering

  • Installering av vannmåler utføres av et godkjent (autorisert) rørleggerfirma, vannmåler hentes ved Tekniske tjenester, vann –og avløp på rådhuset mellom kl. 1000 – 1300.
  • Abonnenten tar kontakt med det firmaet han selv velger, rørlegger henter vannmåler ved vann- og avløp, samt registreringsskjema for monteringen.
  • Når vannmåler er montert, tar abonnenten kontakt med vann- og avløp for kontroll og plombering. Ta kontakt på tlf. 920 40 014.
  • Skjema for monteringen overleveres fra grunneier til kontrollør fra Vann- og avløp ved kontroll.

Demontering

Demontering av vannmåler skal utføres av autorisert rørlegger, og kontrolleres av inspektør fra Vann- og avløp.

Gebyr

  • Leie for måler faktureres fra hentedato.
  • Grunngebyr
  • Mengde gebyr beregnes etter boligens areal og faktureres til vannmåler er montert, og skjema mottatt av vann- og avløp.