Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN | Ledsagertilskudd 2017 - Feriereiser for utviklingshemmede

Søknadsfrist 15.04.2017

Ledsagertilskudd 2017 - Feriereiser for utviklingshemmede

Sør-Varanger kommune tildeler hvert år 15 ledsagertilskudd a kr 5.000,- til feriereiser for utviklingshemmede over 18 år som ikke kan reise alene. Tilskuddet skal dekke utgifter til ledsager og må dokumenteres etter avviklet ferie. Det presiseres at ledsagertilskuddet skal utbetales til den utviklingshemmede som dekning av utgifter han eller hun har hatt til ledsagerutgifter, og at utbetalingen først skjer etter innsendelse av kvitteringer.

Søknaden skal inneholde opplysninger om reisemål, navn på ledsager og budsjett for reisen. Det må vedlegges en legeerklæring som viser at søkeren ikke kan reise alene. Bankkontonummer må oppgis.

Søknaden utformes som et brev og sendes:

Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Postboks 406, 9915 Kirkenes

eller elektronisk til postmottak@svk.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til Servicekontoret, tlf. 78977600.

Søknadsfrist 15.04.2017

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS