Kommunevåpen - En grensesprengende kommune

 

Sør-Varanger kommune ligger helt øst i Finnmark fylke, med Kirkenes som kommunesenter. Med grense mot Russland og Finland er vi en grensesprengende kommune med et nært og stort samarbeid innen kultur, næring, folk-til-folk og mer. Sør-Varanger kommune er en internasjonal kommune med en spennende befolkning, næringsliv og kulturliv.

Sør-Varanger kommune har en fri, langstrakt, vill og vakker natur som må oppleves og leves i. Det er kultur- og idrettslag i de fleste sjangre og alle er velkommen for å bidra.

Det er i nord og i nordøst at du vil oppleve en rivende utvikling. Et næringsliv innen olje og gass, handel med Russland og Finland, reiseliv og servicenæring opplever du best i Sør-Varanger kommune.

Du vil også få lavere skatt og ditt lån i lånekassen nedbetalt med opptil 25.000,- hvert år.


Les mer om kommunen også på portalen Hit til oss og "Flytt til Kirkenes" og i stedsbrosjyra om Kirkenes og Sør-Varanger.
Se også www.finnmark.no sin "Finnmarkskalkulatoren" og beregn dine økonomiske fordelene ved å bo i Finnmark.

 

Eksterne stillingsutlysninger

Logo Bufetat - om rekruttering av forsterhjem

Informasjon fra Bufetat region nord

Har du rom for en til? - rekruttering av fosterhjem

Ulike barn og unge trenger ulike fosterhjem. Gode fosterforeldre finnes over alt – i store familier, små familier, i flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet.
Det er til en hver tid barn og unge som venter på et nytt hjem.
Det er behov for om lag 260 nye fosterhjem i Nord-Norge løpet av 2015. Per i dag venter 64 barn og unge på et hjem i landsdelen.
Kan du og din familie sikre et barn en trygg oppvekst?

Kontakt fosterhjemtjenesten i Bufetat, region nord: Hammerfest: 466 15 420, Sortland: 466 15 440, Tromsø: 466 15 430, Bodø: 466 15 450

Du finner kontaktinformasjon, informasjon om fosterbarn og fosterhjem, og rettigheter, opplærings- og oppfølgingsrutiner på www.fosterhjem.no

2015-06-04

Støttekontakt

Sør-Varanger kommune søker personer som vil være støttekontakter

Vi har flere ledige oppdrag som støttekontakt i forhold til barn, unge, voksne og eldre, som av ulike behov på grunn av funksjonshemming, psykiske lidelser, alder eller sosiale problem trenger støttekontakt.

2010-09-10

Nyttig informasjon for arbeidsinnvandrere.

Integrerings- og mangfoldsdepartementet har utviklet informasjon spesielt rettet mot arbeidsinnvandrere. Boka "Ny i Norge" er utviklet til hjelp for å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. Den skal også sette arbeidsinnvandrere bedre i stand til å gjøre sin plikt og kreve sin rett.
2009-11-06

"Flytteportalen" - en tjeneste for folk på flyttefot.

Vi vil gjøre oppmerksom på denne tjenesten - som tilbyr tjenester for enklere å flytte - da tenker vi spesielt for folk som er på flyttefot TIL Sør-Varanger !

2008-12-15
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS