kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

Kirkenes som knutepunkt for maritim logistikk - rapport fra mulighetstudie

Havnesjefen informerer
Kirkenes havn

Maritimt Forum Nord har, med faglig bistand fra Akvaplan–Niva AS, gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av Kirkenes havn som knutepunkt for internasjonal maritim logistikk i nordområdene.

Det er forventninger om at maritim transport i nordområdene vil vokse betraktelig. Økningen i eksport av naturressurser til det internasjonale markedet gjennom Barentshavet, godstransport mellom det europeiske og asiatiske markedet gjennom Den nordlige sjørute (NSR) og stykkgods/oppstrøms last til petroleumsindustrien i nordområdene vil være drivere for økt etterspørsel og utvikling av effektive logistikkløsninger.

Rapporten konkluderer med at økning godstrafikken vil skape større krav til bedre og mer fleksible og kostnadseffektive logistikkløsninger, hvor tilgangen til moderne havneinfrastruktur for omlasting, lagring og redistribusjon av last vil være en plattform for utvikling av internasjonal handel med råvarer, produksjon og foredling på stedet. Utviklingen av havneanlegg i de ressursrike nordområdene er objektivt sett både i norsk og russisk interesse, men også av betydelig interesse for Finland og andre EU-land, samt land i Asia, som ønsker å etablere et sterkere fotfeste her.

Kirkenes havnevesen tror at rapporten vil være nyttig beslutningsstøtte for framtidig planlegging og utvikling av logistikknutepunkt i Kirkenes. Rapporten er finansiert av Barentssekretariatet, Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune.

Last ned rapporten.

Språk Norsk - Norwegian