Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Du/dere
  • Har overskudd og kapasitet og et ønske om å hjelpe barn som har behov for det.
  • Er glad i og har respekt for barn og unge, som av ulike grunner har behov for en støtteperson.
  • Må kunne tilføre regler, normer og verdier barnet kan lære noe av, å ta med seg videre i sitt liv.
 
Det kreves god vandel. Kan du hjelpe, eller vil vite mer - ta kontakt
.
Kom innom "Tildelingskontoret"  i Postgården 2 etasje, Rådhusplassen 3, 9900 Kirkenes
eller ring Siri Wiik  78 97 74 26, Rita Abrahamsen 78 97 75 18 eller Karina Nærum 78 97 74 28