Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Kan du tenke deg å bli besøkshjem?

Kan du tenke deg å bli besøkshjem?

Sør-Varanger kommune søker etter voksne, ansvarsbevisste mennesker, enslige, familier, par og ”besteforeldre” som kan tenke seg å være besøks-/avlastningshjem. Vi søker etter vanlige mennesker med et stabilt liv som har interesser på fritiden som barn/ungdom kan være med på.

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Du/dere
  • Har overskudd og kapasitet og et ønske om å hjelpe barn som har behov for det.
  • Er glad i og har respekt for barn og unge, som av ulike grunner har behov for en støtteperson.
  • Må kunne tilføre regler, normer og verdier barnet kan lære noe av, å ta med seg videre i sitt liv.
 
Det kreves god vandel. Kan du hjelpe, eller vil vite mer - ta kontakt
.
Kom innom "Tildelingskontoret"  i Postgården 2 etasje, Rådhusplassen 3, 9900 Kirkenes
eller ring Siri Wiik  78 97 74 26, Rita Abrahamsen 78 97 75 18 eller Karina Nærum 78 97 74 28

 

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS