Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. februar kl. 12:19

Søknadsfristen om barnehageplass til hovedopptaket er 1. mars 2018, med inntak fra august 2018

Alle må søke elektronisk via kommunens barnehageportal.

les mer ... clear

INFORMASJONBREV 2

ØKONOMISK OMSTILLING 2018-2019

conifer-2178595_1920.jpg

Kommunestyret vedtok i desember 2017 følgende:

Rådmannen vurderer hele kommunens virksomhet og kommer med en tiltaksliste på 20 mill som er realiserbar innen neste kommunestyre den 14.02.2018. Ut fra fremlagte tiltaksliste skal tiltak til 10 mill vedtas. All innsparing, 10mill, settes på disposisjons fondet. Endring i skolestruktur skal ikke være et tiltak i denne innsparingen.

Rådmannen har utredet tiltak for i underkant av 30 mill.kr med helårsvirkning, som skal behandles i kommunestyret 14. februar 2018. Tiltakene er ikke prioritert, men fremmes slik de er utredet.

INFORMASJONSBREV 1

ØKONOMISK OMSTILLING 2018-2019

construction-1281604_1920.jpg

Kommunestyret vedtok i desember budsjett og økonomiplan for 2018-2021. Her fremkommer at kommunen står overfor et stort økonomisk omstillingsbehov i årene fremover. Med de økonomiske prognoser som er lagt til grunn for kommuneøkonomien må Sør-Varanger kommune ta kraftige grep om vi ikke skal havne i et alvorlige økonomisk uføre i slutten av økonomiplanperioden. Kommunestyret har på bakgrunn av dette vedtatt at kommunen må omstille kommunens drift med vel 50 mill.kr og at arbeidet i all hovedsak skal konsentreres
om årene 2018 og 2019.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk