Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: FORSIDEN | Gravinga fortsetter i sjøkanten på E6

Deler av Johan Knutzens gate åpnet for trafikk

Gravinga fortsetter i sjøkanten på E6

Gravinga, som startet i sommer ved Veikkokrysset(Spareland) fortsetter etter planen. Nå graves det mellom politistasjonen og Thonhotellet, og Johan Knutzens gate er åpen fra Meieribakken og østover.

Grave-og rørleggingsarbeidet (vann og avløp) fra øst på Saga og til Kirkenes barnehage er godt i rute, og nå operer Oscar Sundquist AS med to store maskiner litt øst for politistasjonen. Dermed er Johan Knudtzens gate åpen for trafikk igjen fra krysset ved Meieribakken.

graving  2 johan knudtzens gate

Ifølge prosjektleder Robert Pettersen i Sør-Varanger kommune vil ikke arbeidet være ferdigstilt for i august, september neste år, og publikum vil måtte påvente stenging av E6 i denne sentrale delen av byen framover.

-Vi skal grave oss forbi Kirkenes senter om ikke så lenge. Vi vil selvsagt prøve å ta mest mulig hensyn og helst unngå  graving foran senteret i tida like før jul, sier Pettersen til svk.no

- Idag er det ikke mulig å kjøre forbi politistasjonen fra vestsida, og veien vil her være stengt inntil man har begynt å grave i bakken opp mot Kirkenes senter, forklarer Pettersen.

Som en følge at man er ferdiggravd fra Meieribakken og østover, er Johan Knudtzens gate nå åpen for trafikk fra nevnte kryss. Eneste gatestump som er stengt for øyeblikket er en hundremeters strekning mellom Meieribakken og politistasjonen.johan knudtzens gate 3   

 

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS