Grave-og rørleggingsarbeidet (vann og avløp) fra øst på Saga og til Kirkenes barnehage er godt i rute, og nå operer Oscar Sundquist AS med to store maskiner litt øst for politistasjonen. Dermed er Johan Knudtzens gate åpen for trafikk igjen fra krysset ved Meieribakken.

graving  2 johan knudtzens gate

Ifølge prosjektleder Robert Pettersen i Sør-Varanger kommune vil ikke arbeidet være ferdigstilt for i august, september neste år, og publikum vil måtte påvente stenging av E6 i denne sentrale delen av byen framover.

-Vi skal grave oss forbi Kirkenes senter om ikke så lenge. Vi vil selvsagt prøve å ta mest mulig hensyn og helst unngå  graving foran senteret i tida like før jul, sier Pettersen til svk.no

- Idag er det ikke mulig å kjøre forbi politistasjonen fra vestsida, og veien vil her være stengt inntil man har begynt å grave i bakken opp mot Kirkenes senter, forklarer Pettersen.

Som en følge at man er ferdiggravd fra Meieribakken og østover, er Johan Knudtzens gate nå åpen for trafikk fra nevnte kryss. Eneste gatestump som er stengt for øyeblikket er en hundremeters strekning mellom Meieribakken og politistasjonen.johan knudtzens gate 3