Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Logo tilskyddsportalen - lokale lag og foreninger

Sør-Varanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at både kommunen selv og kommunens lokale lag og foreninger gis tilgang til portalen.

Logo Varsling24

Kommunen har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendelser. NB! De som har telefonabonnement som ikke er knyttet til din hjemmeadresse, må selv registrere seg som mottaker av slike relevante meldinger på www.varslemeg.no I løpet av mars 2014 tar Sør-Varanger kommunes beredskapsorganisasjon sikte på å gjennomføre en konkret øvelse i bruk av løsningen..

Du er her: Forsiden | Gravinga fortsetter i sjøkanten på E6

Deler av Johan Knutzens gate åpnet for trafikk

Gravinga fortsetter i sjøkanten på E6

Gravinga, som startet i sommer ved Veikkokrysset(Spareland) fortsetter etter planen. Nå graves det mellom politistasjonen og Thonhotellet, og Johan Knutzens gate er åpen fra Meieribakken og østover.

Grave-og rørleggingsarbeidet (vann og avløp) fra øst på Saga og til Kirkenes barnehage er godt i rute, og nå operer Oscar Sundquist AS med to store maskiner litt øst for politistasjonen. Dermed er Johan Knudtzens gate åpen for trafikk igjen fra krysset ved Meieribakken.

graving  2 johan knudtzens gate

Ifølge prosjektleder Robert Pettersen i Sør-Varanger kommune vil ikke arbeidet være ferdigstilt for i august, september neste år, og publikum vil måtte påvente stenging av E6 i denne sentrale delen av byen framover.

-Vi skal grave oss forbi Kirkenes senter om ikke så lenge. Vi vil selvsagt prøve å ta mest mulig hensyn og helst unngå  graving foran senteret i tida like før jul, sier Pettersen til svk.no

- Idag er det ikke mulig å kjøre forbi politistasjonen fra vestsida, og veien vil her være stengt inntil man har begynt å grave i bakken opp mot Kirkenes senter, forklarer Pettersen.

Som en følge at man er ferdiggravd fra Meieribakken og østover, er Johan Knudtzens gate nå åpen for trafikk fra nevnte kryss. Eneste gatestump som er stengt for øyeblikket er en hundremeters strekning mellom Meieribakken og politistasjonen.johan knudtzens gate 3   

 

Tips en venn shareon print.png
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS