Last ned skoleruta som eget dokument (pdf) 
              
SKOLERUTE 2011/2012

 

Måned
Fridager, planleggingsdager
Elever
Lærere
Planleggings-
dager
Nasjonale
prøver
Merknader
August
Planleggingsdager. 18. 19. 22. aug.
Skolestart:
Tirsdag 23. aug.
7
10
3
 
 
September
Høstferie
28. 29. 30. sept.
19
19
 
Lesing
5. 8. 9. trinn
14. sept.
Engelsk
5. trinn
Uke 38
(19.-23.sept.)
Engelsk
8. trinn
Uke 39
(26. – 30. sept.)
Skolene må planlegge gjennom-
føring på det ordinære
gjennom-
førings-
tidspunktet
Oktober
Fridag 28. okt.
20
20
 
Regning
5. trinn
Uke 42
(17. – 21. okt.)
Regning
8. og 9. trinn
Uke 43 og 44
(24. okt.-
Reserve-
ukene er
kun for enkeltelever
som hadde
fravær da
prøven ble
gjennomført.
November
Planleggingsdag
21. nov.
21
22
1
4. nov.)
 
Desember
Juleferie
21.des.- 2.jan.
14
14
 
 
 
Januar
Planleggingsdag
2. jan.
Skolestart
Tirsdag 3. jan.
21
22
1
 
 
Februar
Vinterferie
29. feb.
20
20
 
 
 
Mars
Vinterferie
1. og 2. mars
20
20
 
 
 
April
Påskeferie
2. – 9. april
Fri 30. april
14
14
 
 
 
Mai
Fri 18. mai
19
19
 
 
 
Juni
Siste skoledag
torsdag 21. juni
15
15
 
 
 
SUM
 
 
190
195
5