Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Ordførers hjørne | Kontrollutvalget | Møte i kontrollutvalget 01.12.14

Her finner du møtedokumenter knyttet til Kontrollutvalget i Sør-Varanger kommunes virksomhet.
Disse behandles etter særskilt rutine, og er ikke publisert sammen med kommunens øvrige saksdokumenter knyttet til kommunens øvrige politiske utvalg - som finnes under www.svk.no/innsyn
Sekretariat for komtrollutvalget er:

Logo Finnmark fylkeskommuneFylkeshuset - 9800 Vadsø, Mobiltelefon 95087665,
Sissel Mietinen, daglig leder ,78962401, www.ffk.no

 

Kontrollutvalgets dokumenter

Her legges kontrollutvalgets møteinnkallinger og møteprotokoller - som skal publiseres under "Ordførers hjørne"
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS