Vedlikehold og skift av mørke lamper skjer ca. hver 5. uke. Melding om mørke lyspunkter kan gis til Servicekontoret. For å sikre at gatelyset blir utbedret ved første vedlikeholdsrunde, vennligst oppgi navn, telefonnummer og gateadresse eller gnr/bnr der det mørke lyset er.