Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN | Friskliv |

\\frisklivssentralen-logo-stor med kommunenavn

Frisklivssentralen i Sør-Varanger - arbeider for at alle innbyggere i Sør-Varanger  kommune skal gis et tilbud om fysisk aktivitet.


Besøksadresse:  Presteveien 30, 9900 Kirkenes - Postadresse: Barentshallene KF, Presteveien 30, 9900 Kirkenes - Mobilnummer:   +47 922 08 571 - E-post: friskliv@svk.no


 

 

rose

«Aktiv til jobben»

Vi gratulerer!

De to første vinnerne av kommunens kampanje «Aktiv til jobben» er i dag trukket.

2015-06-05
Frisklivsentralen utfordrer til 17.mai-staffett

Frisklivssentralen stiller lag til 17.mai-staffetten. Og utfordrer andre til også å stille.

Frisklivsentralen utfordrer spesielt andre avdelinger i kommunen til å gjøre det samme!
og nevner spesielt ; teknisk etat, brannstasjonen, pleie og omsorg, skolene og barnehagene

Dette er et flott folkehelsetiltak, og kanskje vil det gi inspirasjon og glede til fortsatt samtrening, fysisk aktivitet og bedre helse.

Frisklivsentralen er allerede i hard trening, sier Frisklivsentralens leder Kjerstin Møllebakken.

2014-05-12

Finnmark fylkeskommune informerer

Folkehelse og tilskuddsmidler 2014 - informasjon til lokale lag og foreninger.

Finnmark fylkeskommune forvalter tilskudd rettet mot frivillige organisasjoner og lokale lag og foreninger.

Her finner du fylkeskommunens oversikt over aktuelle tilskuddsordninger innen kultur- og folkehelse.

2013-12-20
Frisklivsentralen har avsluttet årets aktiv-til-jobben-kampanjen 2013

Frisklivsentralen informerer

To vinnere av sykkel etter "Aktiv til jobben"-kampanjen 2013

De heldige vinnerne ble Lena Grønberg fra tjenesten for funksjonshemmede , Bjørnevatn.
og Preben Hagen Olsen fra Kirkenes skole.

2013-10-11
41013friskliv

Frisklivs sentralen på toppen av slalombakken

Frisklivs sentralen ønsker alle en god helg fra toppen av slalombakken.

2013-10-04
Friskliv\Illustrasjon - sykle til jobb - fra digitalmuseet- Oslo Museum Fotograf - ukjent

Frisklivsentralens aksjon ”Aktiv til jobben” avsluttet.

Frisklivsentralen oppfordrer til innsendelse av deltakerlister - for premiering.

Frisklivs sentralen oppfordrer alle deltagende bedrifter om å sende inn navnelister på deltagere i aktivitetkampanjen vår "Aktiv til jobben".
Vi ønsker å trekke siste sykkel som premier for aktivitet utført i september.
 

2013-10-01
Frisklivsentralen Logo til ingress

"Aktiv til jobben"

Innsending av deltakerliste innen 9.7.2013 - for premiering.

Frisklivssentralen oppfordrer alle deltagende bedrifter om å sende inn navnelister på deltagere i aktivitetkampanjen vår "Aktiv til jobben".
Vi ønsker å trekke 3 av syklene som premier for aktiviet utført i mai, juni og så langt i juli.
 

2013-07-03
Frisklivsentralen Logo til ingress

Frisklivsentralen oppfordrer til å markere "Verdens aktivitetsdag" fredag 10. mai

På fredag den 10 mai er det Verdens aktivitetsdag. Denne markeres på flere måter i vår kommune.

2013-05-07
Illustrasjonsbidle - fefo utlysning midler til turløyper 2013

Fefo inviterer - søknadsfrist 19. april 2013.

Stor satsing på merking av turløyper i Finnmark.

Finnmarkseiendommen - i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i Nord-Norge - inviterer frivillige organisasjoner, destinasjoner og enkeltaktører til å søke midler til lokale prosjekter.
Det stilles 1,2 millioner kroner tilgjengelig i 2013 til merking og skilting av eksisterende turstier og turveier i Finnmark.
Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Initiativtakerne ønsker å skape økt trivsel, økt hverdagsaktivitet, økt helsegevinst og gjøre Finnmark mer attraktiv.
Godt merkede løyper er tenkt å komme både lokalbefolkning og turister til gode.
2013-03-15
FrisklivIllustrasjon - sykle til jobb - fra digitalmuseet- Oslo Museum Fotograf - ukjent

Frisklivssentralen utfordrer arbeidsplassen/skolen din

Hallo alle arbeidstakere og skoleelever i Sør-Varanger!

Aksjonen ”Aktiv til jobben” starter opp 1. mai og vil gå ut september måned.
Aksjonen har fått navnet ”Aktiv til jobben”, med den hensikt at du skal være fysisk aktiv til og fra arbeid og skole. Du kan dermed også gå, bruke rulleskøyter/rulleski eller benytte andre fremkomstmidler der du selv må være aktiv.
2013-03-12
Vedportal - fefo - illustrasjonsbilde

FeFo - Vedportal

Selvbetjent vedutvisning

Finnmarkseiendommen har åpnet ny selvbetjent vedportal hvor vedhoggere i Finnmark selv kan velge vedteig og skrive ut vedseddel samme dag.
2013-02-19

Intern virksomhet

Frisklivssentralen i Sør-Varanger

Frisklivsentralen i Sør-Varanger arbeider for at alle innbyggere i Sør-Varanger kommune skal gis et tilbud om fysisk aktivitet. Vår visjoner er "Hele Sør-Varanger i bevegelse"! Frisklivssentraler i kommunene er et nasjonalt tiltak som Helsedirektoratet legger til rette for.

2012-11-22

Frisklivssentralen i Sør-Varanger arrangerer røykesluttkurs - neste kurs starter i mars 2013

Vil du slutte å røyke? Vil du prøve sammen med andre?

Kurset "Røykfrie sammen" går over seks møter i løpet av fem til seks uker. I løpet av de tre første møtene forbereder kursdeltakerne seg på å slutte å røyke, i de tre neste jobber man med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen.
Kursopplegget kan også benyttes av de som bruker snus.
2012-10-31
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS