Kommunevåpen - En grensesprengende kommune

Bostøtte - senere utsendelse av vedtak i januar

Vedtakene for desember blir sendt ut senere enn vanlig. Husbanken jobber for å få dem ut så raskt som mulig, men det kan være at de ikke blir sendt ut før rundt 10. januar.

Utbetalingen går som vanlig 10. januar.

2017-01-04

Det skal bosettes 40 personer pr år i perioden 2017-2020

Bosetting av flyktninger i Sør-Varanger

Kommunestyret har vedtatt å bosette 40 flyktninger hvert år i økonomiplanperioden. Bosetting skal fortrinnsvis skje i sentrumsnære områder. Kommunestyret har vedtatt å ikke bosette enslige mindreårige flyktninger i kommunen.

2017-01-03

Bostøtte - endringer i regelverket fra 2017

Ny søknadsfrist og utbetalingsdato

  • Husbanken endrer søknadsfristen, ny frist er 25. hver måned.
  • Ny utbetalingsdato er satt til innen 20. hver måned.
  • Utbetaling for januar blir den 20. februar.
  • Bostøtten for desember blir som vanlig utbetalt 10. januar.

Vil du vite mer om endringer i bostøtte, besøk hjemmeside www.husbanken.no etter 15.desember.
Husbanken planlegger at de fleste tiltak er på plass innen 15. desember, men det kan være at noe kommer senere.

2016-12-14

Seminardag med International Oganization for Migration i Kirkenes

Kulturorientering om Syria 27. oktober 2016 kl 10-15

Organization for Migration har vært her ved flere anledninger og delt informasjon og erfaringer med oss. De arbeider blant annet med overføringsflyktninger i transittland og i år er det erfaringer med Syria som er tema hos oss.

2016-10-18

Kommunestyret har vedtatt å bosette 40 flyktninger pr år

Bosetting av flyktninger i 2017-2019

Det er utarbeidet en beslutningsmodell mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kommunenes sentralforbund (KS), der kommunene selv vedtar antallet bosatte flyktninger i den enkelte kommune. Sør-Varanger kommune bosetter personer med oppholdstillatelse fra asylmottak og familiegjenforente flyktninger, samt overføringsflyktninger som kommer til Norge via UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) og blir bosatt direkte i kommunen.

2016-07-11
flyktn.dag

Brukeropplæring i Tufteparken

Tufteparkentrening med Flyktningetjenesten

Strålende dag i Tufteparken idag med noen av brukerne fra Flyktningetjenesten. Mye moro, latter og ømme muskler ble det til slutt og alle var enige om at alle kan klare noe.

2016-07-08
solfest

Lørdag 13. februar kl. 11.00 - 15.00

Internasjonal Solfest

Velkommen til Solfesten som finner sted på Samfunnshuset lørdag 13. Februar fra kl 11-15. Det er gratis inngang, og tilbudet er svært populært blant alle aldersgrupper. I år 2014 hadde vi ca 550 besøkende i løpet av dagen. Solfesten har vært med siden starten av Barents Spektakel festivalen. Arrangør er Røde Kors, Frivillig Sentralen og Flyktningtjenesten.

 

2016-01-06

Vedtak om anbud av tilvisningsrett til 20 boliger av ulik størrelse

Tilvisningsrett av boliger til bosatte flyktninger i Sør-Varanger kommune

Kommunestyret har vedtatt å legge ut på anbud tilvisningsrett til 20 boliger av ulike størrelser til bosatte flyktninger i kommunen. Dette i forbindelse med kommunestyrets vedtak om å øke antall bosatte flyktninger fra 60 til 160 i løpet av 2015 og 2016. Boenhetene skal bygges spredt i ordinære boligkompleks og bomiljø, med god offentlig transportforbindelse, med kort avstand til bussholdeplass, barnehage, skole og butikk.

http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Rapporter/2015/Samordna-busetting-av-flyktningar/

2015-09-01

Antall bosatte flyktninger er økt fra 60 til 160 personer fordelt over 2 år

Økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016

Krig- og fluktkatastrofen i verden har  ført til en omfattende flyktningstrøm som en ikke har sett maken til siden 2. verdenskrig.  Nabolandene til Syria har store problemer med å klare den dramatiske befolkningsøkningen som de opplever.

Situasjonen gjorde at Statsråd Solveig Horne i brev til landets ordførere, ba om kartlegging av hvor mange flyktninger den enkelte kommune kunne bosette i løpet av 2015 og 2016.

På bakgrunn av dette fattet kommunestyret vedtak om å øke antall bosatte flyktninger i Sør-Varanger. Intensjonen er å øke bosettingen med 100 flyktninger fordelt i 2015 og 2016. Totalt er bosettingstallet 160 flyktninger fordelt over to år.

http://www.imdi.no/Nyheter/2015/Kommunene-ma-bosette-flere-flyktninger-neste-ar/

2015-09-01
Kommunestyret 17[1]

Gratulerer til 18 deltakere som fikk deltakerbevis i kommunestyret

Utviklingsprosjektet Jobbfunn! er en suksess

Målet for prosjektet er at flyktninger som er bosatt i Sør-Varanger kommune skal kvalifiseres til ordinært arbeid, slik at de kan finne arbeid og bli boende i kommunen. Prosjektet er finansiert av Sør-Varanger kommune og IMDi. Flyktningtjenesten har prosjektansvar og introduksjonsdeltakerne har gjort en stor innsats i kvalifiseringen.

2015-06-24

Kommunalt ansatte blir sertifiserte veiledere

ICDP-opplæring i Sør-Varanger

International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Sertifiserte veiledere har kompetanse til å arbeide med programmet i direkte i relasjon til foreldre og andre omsorgsgivere og kan bruke metoden i sitt daglige arbeid.

http://www.icdp.no/icdp-programmets-m-l

2015-05-27

Sør-Varanger kommune har gode resultater

IMDi har kunngjort resultater for introduksjonsprogram for 2014

Resultatene viser at 64% av deltakerne i Sør-Varanger gikk ut i arbeid eller utdanning i 2014. Det er det beste resultatet blant bosettingskommuner i Finnmark og i Nord-Norge. Landsgjennomsnittet var 44%.

2015-03-26

Flyktningtjenesten er innvilget kr 300 000 til prosjektet Jobbfunn!

Utviklingsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Utviklingsmidlene for 2015 er gitt til det etablerte prosjektet Jobbfunn! i Sør-Varanger kommune. Deltakerne i skal gjennom introduksjonsprogrammet opparbeide nødvendig kompetanse i og om samfunnet, slik at de kan gå ut i arbeid eller utdanning. Formålet med tilskuddsordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes totale integreringsarbeid.Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og til deres økonomiske selvstendighet.

2015-03-24
Solfest_350x211

Barentsdagene og Barents spektakel

Solfest lørdag 7. februar 2015 kl 11.00 – 15.00 på Samfundshuset, Kirkenes

Røde Kors, Flyktningtjenesten og Frivillig Sentralen arrangerer internasjonal solfest.

Det blir kafé med salg av kaker, småretter og drikke.

Hele dagen blir det underholdning med sang, spilling og dans. Det blir også loddsalg. Arrangementet er svært populært blant folk i alle aldre, og er en del av  Barentsdagene/ Barents Spektakel.

Alle er hjertelig velkommen!

2015-01-23
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS