Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN | ENHETER |

 

Her finner enheter og avdelingen som inngår i Sør-Varanger kommunes adminstrative organisasjon samt øvrige organisasjonenheter som inngår i kommunens konsern - ordnet alfabetisk.


 

Ansvarlig selskap

ØFAS ANS - Øst-Finnmark Avfallsselskap

ØFAS ANS eies sammen med kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vardø, Utsjok ØFAS ANS er et konsern med de tre datterselskapene ØFAS Husholdning AS, ØFAS Produksjon AS og A. Masternes Transport AS. Hovedkontoret er plassert ved Tana Bru, med hovedanlegg med tilhørende deponi på Gassanjarga ca 3 km Sør for Tana Bru, og bemannede Gjenbruksstasjoner i Kirkenes, Vardø, Vadsø, Båtsfjord og Berlevåg

2012-03-06

Intern stabsenhet i Sør-Varanger kommune

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen er en sentral stabsenhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Økonomisjefen inngår i ledertemet og rapporterer til Rådmann.

2013-10-30

Intern stabsavdeling i Sør-Varanger kommune

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen er en intern enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enheten ledes av Kontorsjefen, som inngår i Lederteamet, og rapporterer til Rådmann.

2015-12-09

Et interkommunalt selskap

Aurora kino Kirkenes

Selskapet er en helnorsk, kommunalt eid kinokjede med base i Nord-Norge. Aurora kino IKS er i dag representert med kinodrift i alle landets tre nordligste fylker, med kino i Kirkenes, Tromsø, Narvik, Alta og Vardø . Selskapets hovedkontor ligger i Tromsø.

For mer informasjon om selskapet, besøk www.aurorakino.no Der kan du gå videre inn på Kirkenes, hvor du får informasjon om kommende filmer, billettpriser, billettsalg mv.

2004-01-14

Kommunalt foretak

Barentshallene Sør-Varanger KF

Barentshallene Sør-Varanger KF er et kommunalt foretak som er opprettet for drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av Barents Fjellhall, Kirkenes Stadion, Barentshallen og Barentsbadet.

2012-03-06

Enhet i Sør-Varanger kommune

Barnehagene

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Den skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

2015-04-24

Intern avdeling i Sør-Varanger kommune

Barnevern

Barnevernstjenesten er ei avdeling i Barne- og familieenheten i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder leder rapporterer til enhetsleder Barne- og familieenheten.

2014-05-06
Bilder fra barnehager og barnehageavdelinger i Sør-Varanger kommune

Privat familiebarnehage i Sør-Varanger

Bjørnehiet familiebarnehage, Elvenes

Bjørnehiet Familiebarnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Elvenes, ved Rundvannet,med naturen som nærmeste nabo.Uteområdet består av lekeapparat,akebakke og gapahuk.Innemiljøet er preget av en hjemlig atmosfære med lyse farger på vegger og inventar.

2015-04-24

Kommunalt eid aksjeselskap

Brendselsutsalget AS

Brenselutsalget AS er en vernet bedrift med 35 ansatte fordelt på tre avdelinger - Brendselsutsalget, Grenseprodukter og Pasvikgruppa.

2012-03-06
Bugøynes barnehage_310x233

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Bugøynes barnehage

Velkommen til Bugøynes barnehage. Vi er en enavdelingsbarnehage som ligger i kommunens eneste fiskevær: Barnehagen er en del av Bugøynes oppvekstsenter.
Her finnes en unik natur og en nydelig strand, som kan brukes til alle årstider.

2015-04-24

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Bugøynes og Neiden oppvekstområde

Bugøynes og Neiden oppvekstområde er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enhetleder rapporterer til kommunalsjef.

2013-10-30
Einerveien barnehage_310x232

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Einerveien barnehage, Prestøya, Kirkenes

Velkommen til Einerveien barnehage, som ligger på Prestøya. Einerveien barnehage har 3 avdelinger.  En småbarns avdeling og 2 for barn i alderen 2-6 år. Lekeområdet er variert med skog, lekeapparater og flate områder som innbyr til variert lek. Barnehagens beliggenhet er i nærheten av fjæra, som er en viktig del av vårt læringsmiljø.

2015-04-24

Intern avdeling i Sør-Varanger kommune

Ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten er en avdelingen i Barne- og familienheten i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder.

2014-05-06

Interkommunalt selskap - der Sør-Varanger kommune er deleier

Finnmark kommunerevisjon IKS

Finnmark kommunerevisjon IKS eies av kommunene i Øst-Finnmark, herunder Vardø-, Vadsø-, Sør-Varanger-, Nesseby-, Tana-, Båtsfjord-, Berlevåg-, Gamvik- og Lebesby kommuner samt Finnmark fylkeskommune. Selskapet bistår eierkommunene med en rekke revisjonsfaglige oppgaver innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon. I tillegg leverer Finnmark kommunerevisjon IKS revisjonstjenester til kommunale foretak, interkommunale selskap, stiftelser og lignende. Finnmark kommunerevisjon IKS er en videreføring av tidligere Øst-Finnmark kommunale revisjonsdistrikt.

2012-03-06

Intern avdeling i Sør-Varanger kommune

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten er en avdelingen i Barne- og familienheten i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder.

2014-05-06

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Havnevesenet

Havnevesenet er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enhetleder rapporterer til Rådmann.

2013-10-30

Intern avdeling i Sør-Varanger kommune

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste er enn avdeling i Barne- og familieenheten i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder leder rapporterer til enhetsleder Barne- og familieenheten.

2014-05-06
Hesseng barnehage_310x233

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Hesseng barnehage

HESSENG BARNEHAGE - MIDT I NATUREN

Hesseng barnehage er en kommunal heldags barnehage med plass til 54 barn i alderen 0-6 år.

Vårt satsningsområde er fysisk aktivitet, uteliv og turliv. Vi har naturen som nærmeste nabo med egen lavvu, gapahuk og grillhytte.

2015-04-24

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Hesseng flerbrukssenter

Hesseng flerbrukssenter er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enhetleder rapporterer til kommunalsjef.

2013-10-30

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorgt er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.

Enhetleder rapporterer til Rådmann.

2014-05-09

Interkommunalt selskap - der Sør-Varanger kommune er deleier

IKAF - Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS

IKAF er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene. IKAF gir eierkommuner råd om arkivdanning, arkivrutiner og arkivplaner gjennom opplæring og veiledning. IKAF ordner og katalogisere kommunenes eldre arkiver og personregistre, og er arkivdepot for medlemmenes papirbaserte og elektronisk arkiv og tar imot private arkiv.

2012-03-06

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

IT-avdelingen

IT-avdelingen er en liten avdeling med et stort ansvarsområde. Avdelingen planlegger, utvikler, drifter og vedlikeholder kommunens helhetlige virksomhet innen området IT.

2007-03-06
Jakobsnes barnehage_310x231

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Jakobsnes barnehage

Jakosnes barnehage er en del av Jakobsnes oppvekstsenter.
Barnehagen ligger nært sjø, fjell og har et flott uteområde i nærmiljøet.

2015-04-24
Kirkenes barnehage_310x233

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Kirkenes barnehage

Kirkenes barnehage er sentrumnær barnehage;bygd i 1973.Vi har fire avdelinger med 72 plasser. Med visjon "Sammen blir vi bedre"inviteres alle til å være med i utviklinga av en god barnehage for barn i Barentsregion. Vi ønsker deg velkommen til oss!

2015-04-24

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Kirkenes barneskole og Sør-Varanger kulturskole

Kirkenes barneskole og Sør-Varanger kulturskole er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enhetleder rapporterer til kommunalsjef.

2013-10-30

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Kirkenes kompetansesenter

Kirkenes kompetansesenter er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enhetleder rapporterer til kommunalsjef.

2014-05-09

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Kirkenes ungdomsskole

Kirkenes ungdomsskole er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enhetleder rapporterer til kommunalsjef.

2014-05-09
Knausen barnehage_310x233

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Knausen barnehage

2015-04-24

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Legetjenesten

Legetjenesten er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enhetleder rapporterer til Rådmann.

2015-12-10

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

NAV kommune

NAV kommune er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enhetleder rapporterer til Rådmann.

2013-10-30

Interkommunalt selskap - der Sør-Varanger kommune er deleier

Norasenteret IKS

Norasenteret IKS Krise- og incestsenter i Øst-Finnmark. Interkommunalt selskap der Sør-Varanger kommune er deleier sammen med kommunene Båtsfjord, Tana, Lebesby, Vadsø og Vardø. Selskapets formål er å yte hjelp til voksne og barn i krisesituasjon, og å gi seksuelt misbrukte voksne og barn et bedre liv på egne premisser. Norasenteret representerer et beskyttet botilbud i en overgangsperiode, avgrenset i tid, inntil de hjelpesøkende finner mer permanente løsninger som kan bedre deres sosiale situasjon. Norasenteret gir informasjon om, og kan kontakte aktuelle hjelpeinstanser. Selskapet drives etter prinsippet hjelp til selvhjelp.

2012-03-06
Pasvik barnehage_310x233

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Pasvik barnehage, Svanvik

Barnehagen vår har to avdelinger; Ekornredet 0-3 år, og Bamsebo 3-6 år. Barnehagen ligger i et boligfelt på Svanvik i Pasvikdalen nær den norsk/russiske grensen, og med spennende natur og dyreliv like utenfor døra.

2015-04-24

Intern stabsavdeling i Personal- og organisasjonsavdelingen

Personalavdelingen

Personalavdelingen er en intern stabsavdeling i Personal- og organisasjonsavdelingen i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder rapporterer til Personal- og organisasjonssjefen.

2013-10-30

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Plan- og utviklingsavdelingen

Plan- og utvikling er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enheten ledes av Plan- og utviklingssjefen, som inngår i Lederteamet, og rapporterer til Rådmann.

2013-10-30

Intern avdeling i Sør-Varanger kommune

PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste er en avdelingen i Barne- og familienheten i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder.

2014-05-06
Prestøya barnehage

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Prestøya barnehage, Kirkenes

Velkommen til Prestøya barnehage. Barnehagen er en 4 avdelings barnehage med 72 plasser. Vi har 2 småbarnsavdelinger i alderen 0-3 år, og to avdelinger for aldersgruppen 3-6 år. Barnehagen holder til i Bjørkeveien 24.

2015-04-24

Intern avdeling i enheten sykehjemmene i Sør-Varanger kommune

Prestøyhjemmet

Prestøyhjemmet er en avdeling i enheten Sykehjemmene Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.

Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder.

2014-05-09
Prestefjellet barnehage AS

Privat barnehage i Sør-Varanger

Prestefjellet Barnehage AS, Kirkenes

2015-04-24

Intern avdeling i Sør-Varanger kommune

Psykisk helse- og rustjenesten

Psykisk helse- og rustjenesten er en avdelingen i Barne- og familienheten i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder.

2014-05-06

Sør-Varanger kommunes administrative leder

Rådmann

Rådmannen er Sør-Varanger kommunes øverste administrative leder.

2014-05-21
Rallaren barnehage

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Rallaren barnehage, Bjørnevatn

Velkommen til Rallaren barnehage.
Rallaren bhg åpnet i 1993, og den ligger i et naturskjønt miljø midt i Bjørnevatn. Vi har fire avdelinger med 72 plasser, 1 småbarnsavdeling med barn i alderen 0-3 år og 3 avdelinger med barn i alderen 0-6 år.

2015-04-24

Intern stabsavdeling i Økonomiavdelingen

Regnskapsavdelingen

Regnskapsavdelingen er en intern stabsavdeling i Økonomiavdelingen i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder rapporterer til Økonomisjefen.

2013-10-30

Aksjeselskap - der Sør-Varanger kommune er deleier

Sør-Varanger invest as

Sør-Varanger Invest AS er et regionalt investeringsselskap med base i Barentsregionens hovedstad, Kirkenes. Vi går inn med finansiell styrke og kompetanse i prosjekter med betydelig vektpotensial i morgendagens bransjer. Selskapets investeringsstrategi er gå inn i lokale og regionale bedrifter med betydelig vekstpotensial innenfor sin bransje.

2014-05-22

Stiftelse

Samfundshuset SA

Samvirkeforetak.

2014-05-22
Sandnes barnehage_310x233

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Sandnes barnehage

Velkommen til Sandnes barnehage!
Vi befinner oss i bygda Sandnes i Sør - Varanger kommune. I vårt nærområde finnes det skog, fjell og fjord, skole, hagesenter og ridesenter. Her finnes også boligområde, hoppbakke og slalombakke.

2015-04-24
saviomuseet logo

Del av stiftelsen Deanu ja várjjat musea siida/Tana og Varanger museumssida

Saviomusea/Saviomuseet

Saviomuseet er et nasjonalt museum over John Savios kunst og liv, og er bygget opp rundt Sør-Varanger kommunes samling av den samiske billedkunstneren John Andreas Savio (1902 - 1938) fra Bugøyfjord i Sør-Varanger. Museet eies av Sør-Varanger kommune, men skal inn i stiftelsen Deanu ja várjjat musea siida/Tana og Varanger museumssida.

2010-06-24

Intern stabsavdeling i Økonomiavdelingen

Skattavdelingen

Skattavdelingen er en intern stabsavdeling i Økonomiavdelingen i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder rapporterer til Økonomisjefen.

2013-10-30
Skogfoss barnehage_310x233

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Skogfoss barnehage

2015-04-24

Intern avdeling i enhet Pasvik oppvekstområde i Sør-Varanger kommune

Skogfoss oppvekstsenter

Skogfoss oppvekstsenter er en avdling i enhet Pasvik oppvekstområde i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder rapporterer enhetsleder.

2014-05-08
Skytterhusfjellet barnehage_310x206

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Skytterhusfjellet barnehage, Kirkenes

2015-04-24
Smålaksen barnehage_310x233

Barnehage i Sør-Varanger kommune

Smålaksen barnehage, Neiden

Smålaksen barnehage er en del av oppvekstsentret i Neiden.

2015-04-24
Logo Stiftelsen Bolig Bygg

Kommunal stiftelse

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg er en selvstendig stiftelse og har som formål å skaffe boliger, og eventuelt servicebygg i Sør-Varanger kommune, for utleie uten eget økonomisk formål.

2012-02-29

Stiftelse

Tana og Varanger museumssiida / Deanu ja Várjjat museasiida

Deanu ja Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida (DVM/TVM) er en stiftelse som består av tre kulturhistoriske museer og et kunstmuseum beliggende øst i Finnmark: Varanger Samiske Museum i Varangerbotn, Tana Museum i Polmak, Østsamisk Museum i Neiden og Saviomuseet i Kirkenes.

2014-05-22

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Tildelingskontoret for omssorgssaker

Tildelingskontoret for omssorgssaker er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enhetleder rapporterer til Rådmann.

2015-12-10

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Tjenesten for funksjonshemmede - TFF

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) er en enhet i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Enhetsleder rapporterer til Rådmann.

2013-10-30

Intern enhet i Sør-Varanger kommune

Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Vann, avløp og renovasjon (VAR) er en avdeling i enhet for Teknisk drift  i Sør-Varanger kommunes administrative organisasjon.
Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder.

2014-05-06

Aksjeselskap - med kommunalt medeierskap

Varanger Kraft AS

Sør-Varanger kommune er medeier i Varanger Kraft AS sammen med kommunene Vadsø, Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Nesseby. Selskapet har sin hovedvirksomhet innenfor produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, med hovedkontor i Vadsø og avdelinger på Hesseng, Skogfoss, i Varangerbotn, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø. Konsernet er delt opp i flere selvstendige enheter - etter funksjoner - Pasvik Kraft AS, Varanger KraftNett AS, Varanger KraftEntreprenør AS, Barents Energi AS, Varanger KraftUtvikling AS

2012-03-06

Interkommunalt selskap

Varanger museum IKS

Varanger museum består av tre avdelinger som ligger ved Varangerfjorden i kommunene Sør-Varanger, Vardø og Vadsø. Museet dokumenterer og formidler den flerkulturelle historien i Norges nordøstlige grenseområde.

2012-03-06
Villaveien Naturbarnehage BA

Privat barnehage i Sør-Varanger

Villavein naturbarnehage BA, Bjørnevatn

Villaveien Naturbarnehage er en tre avdelingers barnehage. Vi har aldersdelte grupper (egen avdeling for barn 0-2 år, avdeling for de som er 2-4 og de eldste 4-6). Vi legger vekt på lek og læring i naturen, med gradvis større utfordringer etter alder.

2015-04-24
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS