Planen består av to plandokumenter.

 
1. En fullversjon som inneholder en kartlegging av dagens situasjon på energifronten, scenariobetraktninger for framtidig utvikling i kommunen, samt målsettinger og tiltak de neste 10 årene. 
    Last ned fullversjonen av dokumentet her.


2. En kortversjon med de viktigste hovedpunktene fra hovedplanen. 
    Last ned fullversjonen av dokumentet her.