Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Energi- og klimaplan for Sør-Varanger kommune

Kunngjøring

Energi- og klimaplan for Sør-Varanger kommune

14. februar 2011 vedtok kommunestyret Energi- og klimaplan for Sør-Varanger kommune 2010 - 2020.
Plandokumentene er behandlet og vedtatt som en kommunedelplan i henhold til Plan- og bygningsloven.
Energi- og klimaplanen skal danne grunnlag samt være virkemiddel for å redusere energibruken og klimagassutslipp i Sør-Varanger kommune.

Planen består av to plandokumenter.

 
1. En fullversjon som inneholder en kartlegging av dagens situasjon på energifronten, scenariobetraktninger for framtidig utvikling i kommunen, samt målsettinger og tiltak de neste 10 årene. 
    Last ned fullversjonen av dokumentet her.


2. En kortversjon med de viktigste hovedpunktene fra hovedplanen. 
    Last ned fullversjonen av dokumentet her.


 

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS