Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: Forsiden | Energi- og klimaplan for Sør-Varanger kommune

Kunngjøring

Energi- og klimaplan for Sør-Varanger kommune

14. februar 2011 vedtok kommunestyret Energi- og klimaplan for Sør-Varanger kommune 2010 - 2020.
Plandokumentene er behandlet og vedtatt som en kommunedelplan i henhold til Plan- og bygningsloven.
Energi- og klimaplanen skal danne grunnlag samt være virkemiddel for å redusere energibruken og klimagassutslipp i Sør-Varanger kommune.

Planen består av to plandokumenter.

 
1. En fullversjon som inneholder en kartlegging av dagens situasjon på energifronten, scenariobetraktninger for framtidig utvikling i kommunen, samt målsettinger og tiltak de neste 10 årene. 
    Last ned fullversjonen av dokumentet her.


2. En kortversjon med de viktigste hovedpunktene fra hovedplanen. 
    Last ned fullversjonen av dokumentet her.


 

Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS