Sør-Varanger bibliotek
Program:

Kl. 18.30       Dørene åpnes

Kl. 19.00       Foredrag ved Sigbjørn Sildnes

Utstilling

Utstillingen, som består av kullstifttegninger som ble tegnet av lærere i fangenskap, bilder, presseklipp og litteratur er tilgjengelig i bibliotekets åpningstider i 3 etasje fra tirsdag 8 mai kl.16.00 tom lørdag 2.juni

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Enkel bevertning.

Velkommen!

 Vi håper at mange vil høre på Sigbjørn Sildnes sitt interessante foredrag, og likeledes at mange også benytter sjansen til besøke utstillingen på Sør-Varanger bibliotek, som dokumenterer denne viktige lokale og nasjonale begivenheten. Vi oppfordrer spesielt skoleklasser om å besøke utstillingen, og ber lærere ta kontakt med biblioteket på 789 93251 eller biblioteket@svk.no for å avtale tidspunkt. 

I forbindelse med arrangement den 8.mai vil 3 etasje være stengt for vanlig bibliotekvirksomhet fra kl. 13.30 – 16.00.

Annen informasjon:

I år er det 70 år siden norske lærere, som ikke ville underkaste seg Nasjonal samlings ønske om å nazifisere det norske skoleverket, ble internert og sendt på tvangsarbeid til Kirkenes for å ”knekkes”. Disse ble siden kjent som ”Kirkeneslærerne”. 

Under oppholdet fikk disse lærerne uvurderlig hjelp og støtte fra lokalbefolkningen i Sør-Varanger, noe som gjorde at de klarte å holde moralen oppe og holde ut under de tøffe forholdene som rådet. Nazistene lyktes ikke med sin strategi, og før året var omme var lærerne sendt tilbake til sine hjemsteder uten å ha gitt etter for presset.
Denne episoden ble lagt merke til utenfor landets grenser og ble brukt som et eksempel for hvordan den sivile motstanden mot okkupasjonsmakten kunne føres.

Utdanningsforbundet Sør- Varanger og Sør-Varanger bibliotek ønsker å markere at det er 70 år siden denne betydelige hendelsen. Samtidig feirer vi bibliotekets 60-års jubileum.   

Som takk for all hjelp folket i Sør-Varanger gav 636 lærere i tysk fangenskap 28.04 -04.11.1942 samlet lærere i Norge inn penger til å reise et nytt bibliotek i kommunen. Den 10.august 1952 ble det nye og flotte biblioteket innviet i bibliotekhagen. Så i år kan vi feire at biblioteket har 60 års jubileum. Selv om biblioteket flyttet inn i nye lokaler i Samfundshuset midt i sentrum av Kirkenes den 8.juni 1994, er det ”Kirkeneslærerne” som dannet grunnlaget for en moderne bibliotekdrift i kommunen.  Lærerne hadde stor forståelse for at det var behov for nye lokaler, og det har i alle år vært et godt og nært forhold mellom ”Kirkeneslærerne” og Sør-Varanger bibliotek.

. Sør-Varanger utdanningsforbundet

Finnmark utdanningsforbundet

Sør-Varanger bibliotek