Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

En mann ved navn Ove

Kjærlighet, ordentlige verktøy og viktigheten av å kjøre Saab

Teaterforestilling "En mann ved navn Ove" 02.04.2017 kl. 18.00 i Sør-Varanger kultursal

Ove er 59 år og kjører Saab. Han er sur og tverr og alle naboers skrekk. Hver morgen går han på en inspeksjonsrunde i borettslaget for å se at alt er på stell. Men under overflaten på denne innbitte, steile mannen finnes en annen Ove. En ensom mann som sørger over tapet av sin kone.

Les mer her

2017-03-22

Møte i eldrerådet 28.03.2017

Eldrerådet innkalles til møte tirsdag 28.03.2017 kl. 10.00 på møterom Ellenvatn, Rådhuset.

2017-03-21

Møte i formannskapet 29.03.17

Formannskapet innkalles til møte onsdag 29.03.17 kl. 10:00 i kommunestyresalen, Rådhuset. Møtet starter etter at primærnæringsfondets møte er avsluttet.

2017-03-21

Møte i primærnæringsfondet 29.03.17

Primærnæringsfondet innkalles til møte onsdag 29.03.17 kl. 10:00 i kommunestyresalen, Rådhuset.

2017-03-21
nokengang

Unna vei bakken...

Åpen Bakke på Sandnes

Fredag 24. mars kl 18-22.

2017-03-21
IMG_2772_1024x683

For første gang i Kirkenes

Norgescup i Reinkappkjøring på Førstevann

Til helga arrangerer Samene Idrettsforbund (SVL) Norgescup i Reinkappkjøring på Førstevann. Det er Karasjok Reinkappkjørerlag (Karasjoga gilvohearggit) som er teknisk arrangør. Det skal konkurreres i 3 klasser, elite, seniorer og juniorklasse.

Påmeldingsfristen går ut i kveld. Antall påmeldte vil avgjøre om det blir løp både lørdag og søndag. Starttidspunkt vil være 12.00

2017-03-20
IMG_0715_1024x683

UKM -ungdommer på tur til Alta

Til Fykesmønstring i Alta

Sør-Varanger kommune ønsker UKM-ungdommene lykke til i Alta i helga. Her er de reiseklare sammen med  kulturkonsulent Bård Stien

2017-03-17

Kunngjøring

Ny utvidelse av motorferdselforbudet i Gallokområdet

Med hjemmel i §9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag inndrar Fylkesmannen alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område vist på vedlagt kart. Motorferdselsforbudet gjelder i perioden fra og med den 21. mars til og med den 29. mars 2017. Det betyr at eksisterende motorferdselforbud forlenges til og med 29. mars.

2017-03-17

Møte i havnestyret 23.03.17

Havnestyret innkalles til møte den 23.03.17, kl 12:00, møterom Garsjøen Rådhuset.

Møte i Havneforumet starter kl 10:00. Egen innkalling er sendt.

2017-03-16
IMG_0601_1024x683

Søknadsfrist 15 april

Utlysing av kulturmidler

I hht vedtak i Utvalg for levekår den 13.03. 2017 lyses ut 700 000 kroner til idretts- og kulturformål. Nytt av året er at funksjonshemmedes organisasjoner gis anledning til å søke om kultur- og idrettsmidler på lik linje med andre. Idrettslag som gir tilbud til funksjonshemmede vil etter søknad kunne gis ekstra midler. Trykk på bildet for å lese mer.

2017-03-16

Møte i dispensasjonsutvalget 21.03.17

Dispensasjonsutvalget innkalles til møte den 21.03.17, kl 13:00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2017-03-15

Småbarnstreff: Førstehjelp til spe- og småbarn

Mandag 20. mars 2017

Tematime kl 11.00 – 13.00

”Førstehjelp til spe- småbarn"
v/ Ambulanstjenesten

Velkommen!

2017-03-15

Kunngjøring

Forlengelse av motorferdselforbud i Gallokområdet

 

Med hjemmel i § 9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag inndrar Fylkesmannen alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område vist på vedlagt kart. Motorferdselsforbudet gjelder i perioden fra og med den 14. mars til og med den 21. mars 2017. Det betyr at eksisterende motorferdselforbud forlenges til 21. mars.

2017-03-10

Møte i kommunestyret 22.03.17

Kommunestyret innkalles til møte onsdag 22.03.17 kl. 10:00 i kommunestyresalen, Rådhuset.

2017-03-10

Møte i arbeidsgruppe for politiske reglementer 17.03.17

Arbeidsgruppa for utarbeidelse av politiske reglementer innkalles til møte fredag 17.03.17 kl. 09:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2017-03-09
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS