kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

1. januar 2016: Samler alle meldeplikter for fartøy i en meldeforskrift/New and Simplified Ship Reporting Regulation

Kystverket informerer om at fra 1. januar 2016 blir alle meldeplikter etter havne- og farvannsloven samlet i en forskrift. Den nye meldeforskriften vil forenkle fartøyets oversikt over meldingsplikter til myndigheter og hvilke forpliktelser som gjelder til enhver tid.

Fra nyttår vil følgende meldeplikter ligge i den nye forskriften om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven:

 • Melding om anløp til havn
 • Melding om farlig eller forurensende last
 • Melding til havneanlegg om ISPS-anløp
 • Melding til havneterminal om anløp av bulkskip
 • Melding om STS-operasjoner i NØS
 • Rapportering i forbindelse med seilas i Barents SRS

Alle disse meldingene, unntatt melding om anløp av bulkskip og melding om STS-operasjoner, skal gis i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Den nye meldeforskriften presiserer også at meldinger om anløp, ISPS og farlig eller forurensende last til havnene skal gis i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. I tillegg krever forskriften at meldinger om godsmengde og lastemengde skal sendes inn. Dette innføres for å effektivisere rapporteringen for skipsfarten og for å bedre statistikkgrunnlaget for sjøtransport.

Lenke til ny meldeforskrift på www.lovdata.no vil bli gjort tilgjengelig på kystverket.no om kort tid.

En engelsk versjon av den nye meldeforskriften vil komme på nyåret.

---

Introducing new and simplified ship reporting regulation January 1st, 2016

From January 1st, 2016, all ship reporting obligations pursuant to the Harbour Act will become available in one common regulation. The new ship reporting regulation will provide an easier overview of ship reporting obligations and which ship reporting obligations are applicable at any given time. 

From January 1st the following ship reporting obligations will be included in the new regulations:

 • Notifications prior to entry into port
 • Notifications on dangerous or polluting goods
 • ISPS notifications to port facilities
 • Notifications for bulk carriers calling at port terminals
 • Notifications of STS operations in NEEZ (Norway’s Economic Exclusive Zone)
 • Notifications in connection with Barents SRS voyages

These notifications, except bulk carrier calls to port and notifications on STS operations, must be sent via the ship reporting system SafeSeaNet Norway. The new ship reporting regulation states that notifications prior to entry into port, ISPS and dangerous or polluting goods must also be sent via the ship reporting system SafeSeaNet Norway. In addition, the new regulation states that notifications on the amount of goods (gross weight and gross gross weight) must be reported. This is introduced to facilitate more efficient ship reporting for the shipping industry and to improve statistics on maritime transport.

A link to the new ship reporting regulation in English will be made available at www.kystverket.no/en in January/February 2016.

Språk Norsk - Norwegian